Nieuws

Nieuws over de Editior

De Grote Overstap!

"Crashen doet Windows 10 nu zelden meer. De beveiliging is verbeterd en Windos 10 kost je niks. Waarom dan toch Windows afdanken?", zo vraagt Herbert Blankesteijn zich af in een artikel in Sir Edmund, de bijlage van de Volkskrant van 7 mei 2016.…

(Voet)noten en bronverwijzingen

De Editior heeft een geavanceerd systeem voor het opnemen van je noten en bronverwijzingen. Je kan namelijk allerlei verwijzingsgroepen aanmaken waaronder je je noten en bronnen gesorteerd kan opnemen. De weergave kan je zelf bepalen, b.v. onder…

Beoordeling en begeleiding

in de Editior is het nu mogelijk om je begeleider niet alleen mee te laten lezen en mee te laten kijken, maar deze ook te vragen alvast een beoordeling te geven op de onderdelen die al af zijn. Dit is direct af te lezen in je inhoudsopgave.…

Importeren wordbestand

Je kan in de Editior vanaf nu een Word-document importeren. Als je Word-document is opgemaakt met koppen voor de hoofdstukken en de sub-paragrafen, dan wordt het in de Editior zo ingelezen dat je deze indeling gelijk terugziet in je inhouds…

Automatische literatuurlijst

De Editior is uitgebreid met verwijzingen. Na toevoeging van je bronnen, genereert de Editior automatisch je literatuurlijst. Uiteraard conform APA richtlijnen.

Uitvoer naar Docx

Een van de meeste recente uitbreidingen is de uitvoer naar Docx. Je kunt nu je document exporteren naar Word of een andere tekstverwerker.