Minder is meer

Minder is meer

Eigenzinnig

De Editior is eigenzinnig en wijkt in allerlei opzichten af van de bestaande tekstverwerkers. We hebben er voor gekozen om alles wat je niet strikt nodig hebt om een document te maken, weg te laten. In de Editior vind je geen oerwoud aan opties in de menubalken of in de menu’s. Daardoor kunnen we een betere, snellere, stabielere en efficiëntere tekstverwerker bieden. Minder is dan meer.

Daarnaast kiezen we er nadrukkelijk voor dat alle functionaliteiten moeten passen binnen de filosofie die aan de Editior ten grondslag ligt.

Filosofie

Deze filosofie komt er in het kort op neer dat een document wordt opgebouwd uit kleine stukjes ofwel items. Een item kan een tekst zijn ( een hoofdstuk, paragraaf of subparagraaf), een tekening of een formule. We knippen een document op in kleine stukjes. Zo heb je meer overzicht en het werkt sneller op internet.

We hebben de (in beginsel) oneindige papierrol die je kent uit andere tekstverwerkers, overboord gezet. Je hoeft dus niet meer te scrollen in je tekst, maar alleen te klikken in je inhoudsopgave om naar een onderdeel te gaan. De inhoudsopgave staat altijd naast je tekst.

Anders

De filosofie van de Editior biedt de mogelijkheid om nieuwe technieken en toepassingen te bedenken. Zo kun je in de Editior met een documentlink een of meerdere documenten integraal opnemen in een ander document.

Eigenschappen document

Een document heeft in de Editior een aantal eigenschappen. Deze stel je één keer in (deze instellingen kan je overigens ieder moment wijzigen). De eigenschappen van een document zijn b.v.:

 • De naam of titel en eventueel een subtitel;
 • De aanwezigheid van een voorblad (al dan niet met afbeelding);
 • De toepasselijke lettertypen en lettergrootten voor de diverse onderdelen van een document;
 • De oriëntatie (document staat portrait of landscape);
 • De aanwezigheid van een blanco pagina voor de inhoudsopgave;
 • De aanwezigheid van een pagina met tekst voor de inhoudsopgave;
 • De aanwezigheid van een inhoudsopgave;
 • Al dan niet automatische paragraafnummering;
 • De aanwezigheid van een of meerdere verwijzingsgroepen;
 • Paginanummering;
 • Etc.

Eigenschappen items

De onderdelen van een document (de items) hebben eveneens eigenschappen:

 • De naam of titel en of deze moet worden opgenomen in de inhoudsopgave;
 • De positie binnen de inhoudsopgave (links is hoofdstuk, meer naar rechts is paragraaf of subparagraaf);
 • Het wel of niet gereed zijn en het wel of niet opnemen in de uitvoer;
 • De aan- of afwezigheid van een paginanummer, een afwijkend paginanummer of paragraafnummer;
 • De oriëntatie (portrait of landscape);
 • Of een item een bijlage is en dus na een literatuurlijst moet komen;
 • Of een item in de uitvoer op een nieuwe pagina moet beginnen of juist moet aansluiten bij een voorafgaande tekst;
 • Etc.

Baas over je documenten

Door de instellingen op documentniveau en de instellingen op itemniveau kan je je document zo vorm geven als jij dat wil.

Daarna hoef je alleen nog maar een uitvoer vorm kiezen en deze te genereren. De Editior doet de rest.