Wat is er dan meer?

Wat is er dan meer

Gratis account!

Op app.editior.nl of app.editior.eu kun je een gratis account aanmaken.

Alle content die je in de Editior maakt blijf te allen tijde van jouw. Alle data blijven in Europa / Nederland.

Publiceren!

Op het tabblad publiceren voer je een aantal gegevens in over jezelf en het onderwerp van je scriptie. Je kan op elk gewenst moment een html, docx of pdf van je scriptie maken. Daarnaast is er een reader beschikbaar waarmee je iemand online kan laten meelezen. Met de docx kan je altijd weer van de Editior af.

In de Editior heb je altijd een automatische inhoudsopgave. Je hoeft alleen maar items aan je document toe te voegen.

Lay-out van je document!

De lay-out via je document stel je in op het tabblad lay-out. Deze instellingen gelden voor je gehele document. Hier stel je dus je document in. Hier kan je b.v. kiezen voor de automatische paragraafnummering, de diepgang van je inhoudsopgave, of je document portrait of landscape moet komen te staan, of je een clickable inhoudsopgave wilt hebben, etc.

Verwijzingen!

In de Editor kan je verwijzingsgroepen aanmaken. Dit kan zowel voor je voetnoten als voor je bronnen. Bij elke groep kan je aangeven waar in je document je de groepen getoond moeten worden. Door de verwijzingen onder te brengen in groepen worden deze automatische geordend. Stel minimaal een groep in voor je literatuurlijst en je literatuurlijst rolt er automatisch uit.

Items toevoegen!

Je kan tekst toevoegen in het grote tekstveld. Als je klaar bent, klik je naar een volgend onderwerp of je voegt er een toe in de inhoudsopgave. In het tekstveld kan je ook je tekst opmaken, afbeeldingen toevoegen, tabellen maken, verwijzingen toevoegen, hyperlinks toevoegen, etc. Naast tekstitems kan je ook formules toevoegen en tekeningen. We hebben een volledige LaTeX formule-editor en een compleet tekenpakket aan boord.

Layout per item!

Per item kan je een aantal zaken instellen. Je kan een item buiten de paragraafnummering en/of paginanummering  houden, of een nieuw paginanummer geven. Je kan een item ook buiten de inhoudsopgave houden, als bijlage aanmerken van een item de oriëntatie wijzigen. Je kan een item of een groepje items bij een voorafgaand item houden (zodat ze niet allemaal op een nieuwe pagina geprint worden) of een item geheel buiten de uitvoer houden, etc. Op itemniveau kan je dus afwijken van de instellingen die voor je gehele document gelden.

Instructies raadplegen!

Als je een scriptiesjabloon, -voorbeeld of -model hebt geïmporteerd als uitgangspunt voor je scriptie en je docent heeft in dit model aanwijzingen opgenomen over de opzet en uitwerking van je scriptie, dan kan je deze aanwijzingen altijd raadplegen via het tabblad instructies.

Gebruikershandleiding

In de Editior kan je op elk gewenst moment de gebruikershandleiding raadplegen. Klik op het vraagteken rechtsboven in je scherm. Deze bevat een quickstart waarin per scherm in het kort de werking wordt uitgelegd. Verder kan je beschikken over een korte uitleg per functie. Hoewel er veel “items” in de gebruikershandleiding staan is deze zeer kort. Als je alle tekst achter elkaar op een papierrol zou zetten, dan zijn het niet meer dan 12 pagina’s. Uiteraard hebben we de gebruikershandleiding gemaakt in de Editior zelf en kan je deze middels de reader raadplegen.