Over ons

Over ons

Edo Boorsma

Studie informatica aan RuG. Citrofiel die graag z’n ontspanning zoekt in de bergen. Edo is de architect en de ontwikkelaar van de Editior.

René Huijgen

Jurist van huis uit. Ervaring in de sociale zekerheid. Al jaren als zelfstandige in de weer met software. Waterpolo as a way of live. Veel lezen om hopelijk een klein beetje te begrijpen.

Jeroen van der Veur

Komend uit een ‘groen’ nest. Milieukundige en bedrijfskundige opleiding. Deskundig in
managementsystemen en documentbeheer. Buitenmens en buitensporter. Liefhebber van hoogte. Internationaal georiënteerd.

Missie

Met de Editior willen wij voor het onderwijs, voor consumenten en het bedrijfsleven “hét platform” bieden voor het creëren, beheren, onderhouden en uitwisselen van grotere documenten.

Het werken met de Editior moet leiden tot effectievere en efficiëntere document editing, waardoor tijd en geld bespaard worden, er duurzamer met grondstoffen omgegaan kan worden en er meer aandacht kan zijn voor de inhoud van documenten, in plaats van de opmaak en andere randzaken.

Op internet moet je kunnen werken met behoud van privacy. Wij willen niet dat de content van onze klanten gebruikt wordt voor andere doelen dan zij zelf voor ogen hebben.  Met andere woorden: wij lezen onder geen beding mee.

Visie

Praktisch alle bestaande tekstverwerkers lijken op elkaar. Zij gaan allemaal uit van het werken op een “in beginsel” oneindige papierrol. Deze manier van werken is niet geschikt voor het web. Hoewel het web steeds sneller wordt en het steeds gemakkelijker wordt om grote hoeveelheden data door te geven, zijn wij van mening dat het opdelen van een document in kleine stukjes (items) sneller en beter werkt en ook helpt om een document te (her)ordenen en te structureren.

Grotere documenten, met meerdere auteurs en betrokkenen, worden daarom gemaakt, gedeeld en gepubliceerd met de Editior.

Editior

De Editior is een product en handelsnaam van Metator BV, een volledig Nederlandse onderneming, met als standplaats Heerenveen. Sinds 2007 is Metator op de markt met de Handboekmanager. In 2009 werd een specifieke invulling gegeven middels het beschikbaar stellen van de MVO Toolkit, een software applicatie voor bedrijven dat hulpmiddelen levert bij de invoering van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit zijn de voorlopers van de Editior. Met de ontwikkeling van de Editior is een fundamenteel andere weg ingeslagen. De Editior is namelijk een cloud-oplossing. Dat sluit beter aan bij de moderne werkwijzen en biedt nieuwe mogelijkheden die anders moeilijk te realiseren zijn. Met de ervaringen uit het verleden en de kennis van documentverwerking is een uniek product gemaakt dat het tekstverwerken op een hoger niveau zet. Metator staat garant voor een transparante werkwijze, waarbij het bijdragen aan een efficiëntere wereld, met minder verspilling, centraal staat. Door een focus op onderwijs en (wetenschappelijk) onderzoek richten we ons op de toekomst en de vooruitgang. Door constante feedback van gebruikers en informatie van belanghebbenden, zal de Editior steeds beter worden en een grotere groep toekomstige gebruikers tot zich kunnen rekenen.