De Grote Overstap!

“Crashen doet Windows 10 nu zelden meer. De beveiliging is verbeterd en Windos 10 kost je niks. Waarom dan toch Windows afdanken?”, zo vraagt Herbert Blankesteijn zich af in een artikel in Sir Edmund, de bijlage van de Volkskrant van 7 mei 2016. “Omdat in Windows 10 standaard een hele hoop data worden verzameld en naar Microsoft gestuurd.”
Hoewel veel van deze functies kunnen worden uitgeschakeld is Microsoft, volgens de schrijver van het artikel, “gevoelsmatig een grens overgegaan”. “Zo kent het concern zich het recht toe te analyseren wat je schrijft (‘om beter je spelling te kunnen checken”) terwijl ze via Cortana ook meeluisteren…”. Overstappen dus, is de conclusie.